ไม่เห็นจะมีใครเข้าใจ

3.2K view

ประกาศิตกามเทพ หริทธ์ (อาโป ณิฐวิญญ์วัฒนกิติพัฒน์) ถูก เสี่ยสอง (แมน ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์) สั่งคนมารุมทำร้าย ตำรวจผ่านมาเห็นจึงจับหริทธ์ไว้ น้ำตาล (น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์) รู้ข่าวจึงมาช่วยพูดให้หมวดอาทปล่อยตัว เมื่อกลับมาบ้านพบว่า ชาญ (เมฆ วินัย ไกรบุตร) รู้เรื่องที่หริทธ์ไม่ไปเรียนจาก เอม (เบสท์ ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์) และเพื่อนๆของหริทธ์ ทำให้ชาญโกรธมาก ตีหริทธ์จนตัวเองเป็นลมไป น้ำตาลมาเห็นจึงช่วยพาส่งโรงพยาบาลและติดต่อหมอให้บอกวิธีรักษากับพยาบาลเพราะหมอติดผ่าตัดกันหมด เหมันต์ (เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์) อึ้งที่น้ำตาลสามารถแก้ปัญหาได้