พระราชสำนัก

ข่าวล่าสุด

27 พ.ค. 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รร.กัลยาณิวัฒนา 1 และ รร.ราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ของโรงเรียน...

kodchaporn_j

27 พ.ค. 2565

องคมนตรี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานโครงการหลวง 53

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง 53 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมจัดงานประจำปีของมูลนิธิโครงการหลวง "งานโครงการหลวง 53" ภายใต้แนวความคิด The Royal Blooming 2022 "...

kodchaporn_j

27 พ.ค. 2565

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน ของม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ , การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ , โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระ...

kodchaporn_j

loading