สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ส่อง 5 เทรนด์ฮิต “พลังงานสะอาด” เพื่อหยุดยั้งโลกร้อนอย่างยั่งยืน

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ซึ่งต้นเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง การตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดก๊าซค...

15 ก.ย. 2566

52 views

ข่าวล่าสุด

15 ก.ย. 2566

ส่อง 5 เทรนด์ฮิต “พลังงานสะอาด” เพื่อหยุดยั้งโลกร้อนอย่างยั่งยืน

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ซึ่งต้นเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง การตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดก๊าซค...

fahsai

24 ส.ค. 2566

อพวช. ค้นพบ 'มดบากจีนใจ' มดชนิดใหม่ของโลก ในอุทยานธรณีโลกสตูล

นักวิชาการ อพวช. ค้นพบ 'มดบากจีนใจ' มดชนิดใหม่ของโลก ในอุทยานธรณีโลกสตูลวานนี้ (23 ส.ค. 66) เฟซบุ๊กเพจ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum โพสต์ข้อมูลการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในไทย ระบุนักวิชาการของ อพวช. ทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณอุทยานธรณีสตูล จั...

paweena_c

17 ส.ค. 2566

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทิ้งถูกดีสุดขีด ทิ้งผิดร้ายสุดขั้ว

ท่ามกลางโลกปัจจุบันที่แสนทันสมัย เทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมายเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตปัจจุบันในด้านต่าง ๆ  กลายเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนขาดไม่ได้ ส่งผลให้จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกใช้แล้วทิ้ง ชำรุดเสียหาย หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์มีจำนวนมากขึ้นจนกลายเป็นขยะอิเ...

panisa_p

24 ก.ค. 2566

TGDA 2024 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ Thailand Green Design Awards 2024 เพื่อตามหาผู้เข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ภายใต้ชื่อ “การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ...

thichaphat_d