เป็นโอกาสดีที่เราจะโจมตีเมืองกาสิก

1.5K viewAired on พุธที่ 8 เมษายน 2563

เจ้าชายทยุติธรบวรรังสี (ฐากูร การทิพย์) ใช้จังหวะที่กาสิกเกิดเหตุแผ่นดินไหว จึงต้องระดมเหล่าทหารกำลังไปช่วยเหลือราษฎรกาสิกตามชายแดน จึงใช้โอกาสนี้โจมตีกาสิกและชิงตัวเจ้าฟ้าญิงทรรศิกากัญญาวดี (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส)