รอค่อยเจ้าหลวงรังสิมันตรัตน์กลับมา...

5.3K viewออกอากาศ พฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563

เจ้าฟ้าญิงทรรศิกากัญญาวดี (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) เฝ้าคิดถึงรอคอยเจ้าหลวงรังสิมันตรัตน์ (เจษฎาภรณ์ ผลดี) ออกเสด็จเยี่ยมราษฎรในฤดูหนาว ด้านเจ้าชายทยุติธรบวรรังสี (ฐากูร การทิพย์) ขอให้เจ้าหลวงรังสิมันตรัตน์ส่งคืนตัวเจ้าฟ้าญิงทรรศิกากัญญาวดีหากไม่ส่งตัวคืนก็จะรบกัน

คุณน่าจะชอบ