ลอบสั่งหารเจ้าหลวงรังสิมันตรัตน์

4K viewออกอากาศ พฤหัสที่ 26 มีนาคม 2563

เสนากลาโหมพันธุรัฐ (กลศ อัธเสรี) และเจ้าชายทยุติธรบวรรังสี (ฐากูร การทิพย์) หาวิธีจัดการกับเมืองกาสิก โดยการลอบสั่งหารเจ้าหลวงรังสิมันตรัตน์ ด้านเจ้าหลวงรังสิมันตรัตน์ (เจษฎาภรณ์ ผลดี) และเจ้าฟ้าญิงทรรศิกากัญญาวดี (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสตามประเพณีของชาวกาสิก ทำให้ราษฎรเมืองกาสิกต่างพากันร่วมยินดี