เปลี่ยนตัวเจ้าหญิง

2.7K viewออกอากาศ พุธที่ 11 มีนาคม 2563

เป็นไปตามแผนของ ราชองครักษ์วายุ (เมธัส ตรีรัตนวารีสิน) ที่ต้องการให้เจ้าฟ้าหญิงมณิสราเทวี (มทิรา ตันติประสุต) หนีจากการแต่งงานกับเจ้าหลวงรังสิมันตรัตน์ (เจษฎาภรณ์ ผลดี) เพื่อหวังให้ส่งตัวเจ้าหญิงชยารพี (ณัฏฐพัชร วิภัทรเดชตระกูล) ไปอภิเษกสมรสแทน

คุณน่าจะชอบ