โคตรจะรัก Ost.ใจพิสุทธิ์ | ทอม อิศรา | Official MV

13.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องวิเชียร ตันติพิมลพันธ์

ทำนองวิเชียร ตันติพิมลพันธ์

เรียบเรียงตั้งใจทีม ft.ฝาย

โคตรจะรัก Ost.ใจพิสุทธิ์ ศิลปิน : ทอม อิศรา คำร้อง, ทำนอง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เรียบเรียง : ตั้งใจทีม ft.ฝาย