เพิ่งเข้าใจ Ost.ใจพิสุทธิ์ | AUN JESSADA | Official MV

11.6K view

ผู้แต่ง/คำร้องวสกร เดชสุธรรม, เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน

ทำนองสันติ ชัยปรีชา

เรียบเรียงสันติ ชัยปรีชา

เพิ่งเข้าใจ Ost.ใจพิสุทธิ์ ศิลปิน : AUN JESSADA คำร้อง : วสกร เดชสุธรรม, เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน ทำนอง/เรียบเรียง : สันติ ชัยปรีชา