เพิ่งเข้าใจ (Romantic Version) Ost.ใจพิสุทธิ์ : อุ้ม อิษยา - เทศน์ ไมรอน

2.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องวสกร เดชสุธรรม, เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน

ทำนองสันติ ชัยปรีชา

เรียบเรียงสันติ ชัยปรีชา

เพิ่งเข้าใจ Ost.ใจพิสุทธิ์ ศิลปิน : อุ้ม อิษยา - เทศน์ ไมรอน คำร้อง : วสกร เดชสุธรรม, เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน ทำนอง/เรียบเรียง : สันติ ชัยปรีชา