ทางขนาน Ost.ใจพิสุทธิ์ | มายด์ 4EVE | Official MV

7.4K view

ผู้แต่ง/คำร้องวิเชียร ตันติพิมลพันธ์

ทำนองวิเชียร ตันติพิมลพันธ์

เรียบเรียงตั้งใจทีม

ทางขนาน Ost.ใจพิสุทธิ์ ศิลปิน : มายด์ 4EVE คำร้อง/ทำนอง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เรียบเรียง : ตั้งใจทีม