นังนี่มันจะนำความเดือดร้อน ความฉิบหาย ความวิบัติมาสู่เรือนเรา

117 viewออกอากาศ อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ลายกินรี จั่นปลอมเป็นหญิงเพื่อดูแลแม่ เมื่อเห็นพุดซ้อนมา จวงจึงไล่ให้จั่นลงไปก่อน แต่หลวงอินทร์ปลอมตัวเพื่อดักจับอยู่

คุณน่าจะชอบ