แค่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ก็พอ

1.8K view

ริมฝั่งน้ำ พฤกษ์กับบุษกรจัดงานศพเผาเดชา วีนัสขอให้บุษกรกลับไปอยู่บ้านร่มเพื่อคลายความเศร้า สมาชิกบ้านร่มไม้ดีใจที่บุษกรกลับมา พฤกษ์ยังหาตัวคนเมาแล้วขับจนพ่อเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ แต่อานัสรู้ความจริงแล้วว่าผู้ชายที่ตายคือพ่อพฤกษ์ อานัสปิดบังความผิด รีบมาทำดีกับบุษกร