อาจารย์ยังมีโอกาส แต่ฉันไม่มีแล้ว

1.7K view

ริมฝั่งน้ำ พฤกษ์(เพื่อน คณิน)ทำสวนกล้วยไม้ของพ่อต่อเพื่อหารายได้ดูแลแม่ วีนัส(นาตาลี ปณาลี)ช่วยสั่งกล้วยไม้ พฤกษ์ไม่พอใจและจับได้ว่าวีนัสพาแม่ไปวัด พฤกษ์ห้ามวีนัสมาที่บ้าน แต่บุษกร(ทาริกา ธิดาทิตย์)เหงาจนพฤกษ์ยอมพาแม่กลับมาอยู่ที่บ้านร่มไม้ชายคากับเพื่อนๆ วีนัสพานิ่มนวล(พิศมัย วิไลศักดิ์)มาส่งที่บ้าน ลูกๆนิ่มนวลเกี่ยงกันผลักภาระไม่อยากดูแลแม่ อานัส(คณิน สแตนลีย์)ตามหาเรื่องจนพฤกษ์ต้องหาเงินชดใช้ค่าเสียหายเรื่องส่งกล้วยไม้