ถ้าจะมองนานขนาดนี้เดี๋ยวคิดค่าเสียหายนะ

6K viewออกอากาศ จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563