ถ้าจะมองนานขนาดนี้เดี๋ยวคิดค่าเสียหายนะ

5.7K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563