ฉันเข้าใจแล้ว

1.5K view ออกอากาศ ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565