ความอดทนผมมีจำกัด

3.3K view ออกอากาศ เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565