ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน

9.3K viewออกอากาศ จันทร์ที่ 11 เมษายน 2565