บันเทิง

ค่ายเพลงลั่น! ไม่ยกเลิกสัญญา ‘พอร์ส Yes Indeed’ ยันจ้างงานต้องผ่านค่ายเท่านั้น

โดย thichaphat_d

27 ก.ค. 2565

214 views

มหากาพย์สัญญาของ พอร์ส นรากร นักร้องนำและมือกีตาร์ของวง Yes Indeed ยังไม่จบ หลังจากเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2565 ทางทนายตั้ม-ษิทรา เบี้ยบังเกิด ตั้งโต๊ะแถลง จบสัญญาระหว่างค่ายเพลงกับพอร์ส ทำให้พอร์สเป็นอิสระ พร้อมแฉว่าถูกค่ายเพลงเอาเปรียบ ไม่ได้ฝึกเป็นศิลปินอย่างที่ตกลง ให้แต่รับงานรีวิว แต่พอเปิดหมวกมีชื่อเสียง กลับมาเคลมว่าเป็นเด็กในค่าย รับงานกินเปอร์เซ็นต์ต่อมาทางค่ายเพลงได้แต่งตั้งทนายนิด้า มาเป็นตัวแทนสู้คดี พร้อมตอบโต้ทางฝั่งพอร์ส และปกป้องชื่อเสียงของบริษัท โดยล่าสุดทางค่ายยืนยันว่า ทางพอร์สได้ทำสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทางค่ายไม่ได้ผิดสัญญาใดๆ การยกเลิกสัญญาจึงไม่มีผลทางกฎหมาย ทำให้ยังมีผลผูกพันจนถึง 11 มิถุนายน 2567 พร้อมยันต้องมีการจ้างงานผ่านค่ายเท่านั้นโดยทางค่ายเพลง EXP Entertainment ได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า

จากกรณีข่าว "บิดาของนายนรากร อิสระวรางกูร" หรือ "พอร์ส" ได้จัดทำหนังสือบอกเลิกความยินยอมในการที่ พอร์สเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด

บริษัท เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างขับร้องและนักแสดงกับ พอร์ส นรากร โดยได้รับความยินยอมจากบิดาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สัญญาดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ และไม่สามารถบอกล้างอีกได้ นับตั้งแต่บิดาได้ให้สัตยาบันในการทำสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วบริษัทฯ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาหรือกระทำการใด อันเป็นการขัดขวางการเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือทำให้นายนรากร ได้รับความเสื่อมเสียตามที่อีกฝ่ายหนึ่งได้กล่าวอ้างแต่ประการใด สัญญาจ้างขับร้องเพลงและนักแสดงระหว่างบริษัทฯ กับ พอร์ส นรากร จึงมีผลผูกพันนับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญา การบอกเลิกสัญญาของบิดาของพอร์ส พรากร จึงไม่มีผลตามกฎหมาย

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปฏิเสธการบอกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่อยืนยันที่จะยึดถือสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่ใด้กระทำไว้กับ พอร์ส นรากร นับแต่วันเริ่มทำสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาทุกประการบริษัทขอยืนยันในปณิธานและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ที่ตั้งใจจะสร้างสรค์ผลงาน สนับสนุนศิลปินในทุก ๆ ด้าน และปฏิบัติตามสัญญาอย่างยุติธรรมมาดลอด

อนึ่ง หากผู้จัดงานหรือผู้ว่าจ้างประสงค์จะจ้างพอร์ส นรากร ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านติดต่อว่าจ้างผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำใดเป็นการละเมิดและอาจก่อให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดคุณอาจสนใจ

Related News