Say Hi (เซย์ไฮ)

Say Hi (เซย์ไฮ)

Say Hi (เซย์ไฮ) ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แบบทุกซอกทุกมุมไปกับ พิธีกรสาว สุดสวย การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่างประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลกใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไรในชีวิตทั้งสิ้น หลายคนมีเวลา และอีกหลายคนอาจจะไม่มีเวลาในการพักผ่อน เป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นตัวแปร แต่เราขอเป็นตัวแทนในการนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อ เพื่อเรียงร้อยสถานที่ท่องเที่ยวต่างแดน ในมุมมองที่แตกต่างออกไป หลีกหนีความซ้ำซาก จำเจ รวมถึงนำเสนอความงามด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและเทคโนโลยีใหม่ ๆ