กุหลาบไร้หนาม (Rerun)

กุหลาบไร้หนาม (Rerun)

กุหลาบไร้หนาม (Rerun) การหล่อหลอมอันไม่งดงาม ทำให้นันทวดีเป็นเหมือนดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม แต่ปราศจากกลิ่นหอม ปราศจากคุณค่า ถ้าเปรียบเธอเป็นดอกกุหลาบ เธอก็เป็นเพียง กุหลาบไร้หนาม

ดารา/นักแสดง