ต้องกำจัดคนที่เป็นเสี้ยนหนามให้พ้นทาง

165.4K view ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

หลวงอรรถกรคิดจะกำจัดเสี้ยนหนามอย่างหลวงโอสถวรเวชออกไป ซึ่งจะกำจัดสำเร็จหรือไม่ ติดตามชม คืนนี้