กรุงอัมสเตอร์ดัม นครหลวงแห่งนเธอร์แลนด์ EP.1

[1/3]

3.5K view

Say Hi เทปนี้ขอพาคุณผู้ชมไปกรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เฮก ตอนนี้คิดว่าทุกคนอยากรู้จักกรุงอัมสเตอร์ดัม และประเทศเนเธอร์แลนด์กันแล้ว เราตามคุณติ๊ก กัญญารัตน์ ไปเซย์ไฮทักทายชาวเนเธอร์แลนด์กันเลย

คุณน่าจะชอบ