บัวปริ่มน้ำ

บัวปริ่มน้ำ

บัวปริ่มน้ำ "ผกามาลิน" หญิงแสนสวย แต่ชีวิตเธอไม่ได้สวยงามเหมือนตัวตน เพราะชีวิตไม่ใช่ของง่าย เธอจึงผ่านความผิดพลาดและเธอเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ การเริ่มต้นเปรียบเหมือนดั่งบัวที่เปื้อนตม แต่การระลึกรู้และหมั่นยกระดับจิตใจ ก็สามารถจะงอกงามขึ้นพ้นน้ำ ชูช่อ ผลิดอกเบ่งบาน เช่นเดียวกับบัวในหัวใจของผกามาลิน มีทางที่จะทำให้ตัวเองและคนรอบข้างสัมผัสได้ถึงคุณค่าของชีวิต ที่ความผิดพลาดคือบทเรียนล้ำค่าที่จะไม่ย้อนเดินกลับไปอีก เหตุเพราะเธอเลือกที่จะลดความอาฆาตพยาบาท เคียดแค้น ชิงชังออกจากใจ ไม่นานบัวนั้นก็จะบานชูช่อพ้นน้ำขึ้นมาหยอกล้อแสงอาทิตย์ได้อีก ซึ่งแสงอาทิตย์มีไว้รอดอกบัวทุกช่อ มันอยู่ที่ว่าดอกบัวจะโน้มต่ำไปหาโคลนตมหรือจะมุ่งหาสิ่งใด แต่เชื่อว่าบัวที่โผล่พ้นน้ำมาแล้ว ไม่มีทางวนกลับสู่โคลนตมอย่างแน่นอน เฉกเช่นเดียวกับคนที่มีสติ มีศีลธรรมประจำใจนั่นเอง

... เพิ่มเติม

ดารา/นักแสดง