ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน

ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน

ภูผาสูงนั้น ไกลเกินกว่าที่ทุกคนจะไปถึงได้ เหมือนกับเจ้าหญิงจัสมินที่สูงศักดิ์จนเขาไม่มีวันเอื้อมถึง

ดารา/นักแสดง