สังคม

ที่แรกของไทย! ประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเล บ้านทับตะวัน-บนไร่ จ.พังงา

โดย panwilai_c

26 พ.ย. 2565

118 views

ชุมชนชาวเลทับตะวัน-บนไร่ อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้รับประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ลำดับที่ 14 สร้างความหวังให้กับชาติพันธ์ชาวเลในจังหวัดอันดามัน จะได้รับการแก้ไขปัญหา โดยคาดหวังที่จะผลักดัน พระราชบัญญัติคุ้มครองชาติพันธุ์ช่วยแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

คุณอาจสนใจ