สังคม

เจ๋ง! นักวิจัยไทยสร้างบอร์ดเกมโบราณคดี "นักสืบของอดีต" จากโครงกระดูกหมื่นปี

โดย kodchaporn_j

5 ธ.ค. 2564

171 views

ทีมนักวิจัยทางโบราณคดีชาวไทย ที่ได้ใช้เวลาเกือบ 20 ปี ขุดค้นศึกษาเรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อหลายหมื่นปีก่อน จนสามารถนำโครงกระดูก ที่ขุดค้นได้ที่เพิงผาถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาขึ้นรูปหน้ามนุษย์โบราณ จนเป็นสนใจของนักโบราณคดีทั่วโลก ล่าสุดงานวิจัยดังกล่าว ได้ถูกนำไปพัฒนา เป็นบอร์ดเกมนักสืบของอดีต เพื่อให้องค์ความรู้ถูกต่อยอดกระจายสู่คนรุ่นใหม่


ทีมวิจัยบอร์ดเกมชุดนักสืบของอดีต ได้เดินทางไปที่เพิงผาถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง หลังการวิจัยและพัฒนาบอร์ดเกมที่ใช้เวลาเกือบสองปีเสร็จสิ้นลง เป็นบอร์ดเกมที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยทางโบราณคดีบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของศาสตราจารย์รัศมี ชูทรงเดช และทีมวิจัย ที่ศึกษาต่อเนื่องมาเกือบ 20 ปี จนเป็นที่มาของการขึ้นใบหน้ามนุษย์โบราณ 13,000 ปี ศึกษาเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ จนไปถึงการไขปริศนาโครงกระดูกและโลงไม้โบราณ


บอร์ดเกมนักสืบของอดีต มี 3 ชุด ประกอบด้วย นักสืบชาติพันธุ์ ที่ผู้เล่นจะเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุดปริศนาโลงไม้ เป็นเกมทีพาเดินทางตามกลยุทธ์ในเกมที่วางไว้ ให้ผู้เล่นเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ทั้งถ้ำ สุสานโบราณ และเรื่องราวของมนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อน สุดท้ายคือ ชุดนักสืบของอดีต ที่ผู้เล่นเกม จะสวมบทบาทเป็นนักโบราณคดี ที่เดินทางไปสัมผัสเรื่องราวทางโบราณคดีเมื่อหลายหมื่นปีก่อน ซึ่งทีมที่ร่วมทำบอร์ดเกมนี้ทุกคน ต้องลงพื้นที่จริงก่อนลงมือสร้างเกม


ล่าสุดทีมสร้างบอร์ดเกมชุดนักสืบของอดีต ได้ยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรแล้ว โดยมีเป้าหมาย ที่จะ ส่งต่อองค์ความรู้ด้านโบราณคดีในประเทศไทยผ่านบอร์ดเกม ไปยังกลุ่มเป้าหมายในหลายประเทศทั่วโลก


จากบอร์ดเกมต้นแบบที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทีมวิจัยอยู่ระหว่างเปิดให้ภาคเอกชน หรือ ภาคราชการ ที่สนใจให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ผลิตบอร์ดเกมตัวจริงจำนวนมากกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อไป

คุณอาจสนใจ