Mr.Merman แฟนฉันเป็นเงือก

Mr.Merman แฟนฉันเป็นเงือก

Mr. Merman แฟนฉันเป็นเงือก เรื่องราวของนายเงือกสามหนุ่ม ทะเล นายเงือกหนุ่มเจ้าระเบียบ, พายุ เงือกผู้เคร่งครัดในกฎเพื่อความอยู่รอด และ แพลงตอน เงือกหนุ่มวัยรุ่นเจ้าเสน่ห์ที่หวังว่าสักวันหนึ่งเงือกจะสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปกติสุข เขาทั้งสามได้ตกลงย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่เมืองริมทะเล เพื่อที่จะสืบเรื่องราวการทำโปรเจคท์ลับของมนุษย์ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเงือกที่กำลังจะสูญพันธุ์

... เพิ่มเติม

ดารา/นักแสดง